Archives

Wydarzenia – ostatnio zakończone

Medialna EduAkcja Warszawy

Temat przewodni tegorocznej konferencji Medialna EduAkcja Warszawy sformułowaliśmy w formie pytania: "Jak nowe media pomagają w zmianie społecznej?". Chcemy wspólnie zastanawiać się, jak krytycznie i twórczo korzystać z nowych mediów i technologii, żeby rozwijać siebie i innych, wprowadzać społeczne zmiany

IX Konferencja Naukowa: Media a Edukacja. Edukacyjne zastosowania nowych mediów

Poznań

Konferencja wpisuje się w nurt szeroko rozumianej edukacji medialnej i służyć ma przeglądowi dorobku dotyczącego miejsca i roli nowych mediów zarówno w instytucjach edukacyjnych jak i w życiu każdego z nas. Wystąpienia  będą odbywały się w pięciu obszarach zastosowań nowych

II Kongres Edukacji Medialnej

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacją Dzieci Niczyje i Centrum Edukacji Obywatelskiej organizują w dniach 17-18 października 2016 roku II Kongres Edukacji Medialnej. Tematem tego wydarzenia naukowego, zatytułowanego "Praktyki edukacji medialnej.