Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej jest porozumieniem organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających w obszarze edukacji medialnej. Łączy nas wspólne dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za niezbędne w życiu osobistym, społecznym i zawodowym każdego człowieka.

Edukację medialną rozumiemy jako uczenie krytycznego i świadomego odbioru przekazów medialnych oraz kreatywnego, a zarazem odpowiedzialnego korzystania z możliwości, jakie stwarzają media ery cyfrowej.

Fundamentem tak rozumianej edukacji medialnej jest komunikacja między ludźmi, w której technologie są środkiem, a nie celem samym w sobie.

Działania Koalicji mają na celu upowszechnianie edukacji medialnej i cyfrowej poprzez:

  1. wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk,
  2. inicjowanie debat, dyskusji, konferencji i warsztatów,
  3. dzielenie się wiedzą ekspertów,
  4. inicjowanie i wspieranie badań w obszarze edukacji medialnej i cyfrowej,
  5. dążenie do uznania kompetencji medialnych i cyfrowych za kluczowy element systemu oświaty oraz kształcenia nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych,
  6. prowadzenie działań zmierzających do przekonania władz publicznych, że edukacja medialna i cyfrowa to warunek rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego Polski oraz poprawy jakości życia jej obywateli.

Działamy od 6 marca 2015 r.