Kontakt

Koalicja Edukacji Medialnej i Cyfrowej

ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa

info@kemic.org.pl